Shipping Policy

จัดส่งสินค้าใน 1-2 วันทำการ หลังจากได้รับคำสั่งซื้อและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว


Refund Policy

หากลูกค้าได้รับสินค้าที่มีความชำรุดเสียหาย ผิดสเปค หรือไม่ตรงกับรายละเอียดหน้าเว็บไซต์ ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับสินค้า เมื่อร้านค้าได้รับสินค้าคืนและทำการตรวจสอบความเรียบร้อยแล้ว จะทำการโอนชำระค่าสินค้าคืนให้ใน 1-2 วันทำการ หรือหากลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ก็สามารถแจ้งทางร้านได้เช่นกัน


Cancellation / Return / Exchange Policy

ลูกค้าสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก่อนที่สินค้าจะถูกจัดส่งออกไปยังบริษัทขนส่ง และเมื่อบริษัทขนส่งไปส่งสินค้าแล้วแต่ลูกค้ายังมีความต้องการที่จะยกเลิกคำสั่งซื้ออยู่ สามารถปฏิเสธการรับสินค้าได้ (ก่อนการทำการสั่งซื้อทุกครั้งลูกค้าควรสำรวจความต้องการและความสามารถในการรับสินค้าของตัวเองให้แน่ชัด มิเช่นนั้นหากเกิดกรณีปฏิเสธการรับสินค้า จะทำให้ทางร้านเสียหายได้)


X