ขอบคุณสำหรับการช้อปปิ้งที่ Mocowiz

หากคุณไม่พอใจกับการซื้อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราแนะนำให้คุณทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการคืนเงินและการคืนสินค้าของเรา

ข้อกำหนดต่อไปนี้มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่คุณซื้อกับเรา

การตีความและคำจำกัดความ

การตีความ
คำที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่มีความหมายตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ คำจำกัดความต่อไปนี้จะมีความหมายเหมือนกันไม่ว่าจะปรากฏในเอกพจน์หรือพหูพจน์

คำจำกัดความ
เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงิน:

บริษัท (เรียกว่า “บริษัท” “เรา” หรือ “ของเรา” ในสัญญาฉบับนี้) หมายถึง บริษัท ขัดคำไบโอเทค จำกัด เลขที่ 125 หมู่ 9 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
สินค้าหมายถึงสินค้าที่เสนอขายในบริการ
คำสั่งซื้อหมายถึงคำขอของคุณให้ซื้อสินค้าจากเรา
บริการหมายถึงเว็บไซต์
เว็บไซต์หมายถึง Mocowiz เข้าถึงได้จาก https://www.mocowiz.com
คุณหมายถึงบุคคลที่เข้าถึงหรือใช้บริการ หรือบริษัท หรือนิติบุคคลอื่น ๆ ในนามของบุคคลดังกล่าวกำลังเข้าถึงหรือใช้บริการ ตามความเหมาะสม

บริการ Mocowiz International Shipping กรณีสินค้าส่งจากต่างประเทศ
Mocowiz International Shipping เป็นวิธีการจัดส่งแบบครบวงจรอย่างเป็นทางการ ในฐานะบริการโลจิสติกส์ข้ามพรมแดนแบบ end-to-end บริการผ่านพิธีการทางศุลกากร นอกจากนี้ยังรวมถึงบริการติดตามทั่วโลก บริการลูกค้าและบริการระงับข้อพิพาทด้านลอจิสติกส์ และบริการชดเชยการรับประกันแพลตฟอร์ม

หลังจากการสั่งซื้อของคุณบน Mocowiz แล้ว ผู้ขายจะส่งพัสดุไปที่ศูนย์จัดส่งของเรา จากที่นี่ เราสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าพัสดุของคุณจะได้รับการจัดการด้วยความเอาใจใส่และจัดส่งตรงเวลา และเราจะเพิ่มข้อมูลการติดตามลงในรายละเอียดการสั่งซื้อของคุณ เพื่อให้คุณสามารถติดตามพัสดุของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาตามต้องการ

พัสดุที่ส่งกับ Mocowiz International Shipping มักใช้เวลา 14 ถึง 21 วันทำการ

บริการ Mocowiz Local Shipping กรณีสินค้าส่งจากภายในประเทศไทย
ให้บริการโดยบริษัทขนส่งคู่ค้าของ mocowiz เช่น Kerry Express, Flash Express, J&T Express, DHL, Thailand Post, CJ Logistics, Ninja Van เป็นต้น

พัสดุที่ส่งกับ Mocowiz Local Shipping มักใช้เวลา 1 ถึง 5 วันทำการ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และพื้นที่ปลายทางของลูกค้า

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดส่งได้โดยตรงในรายละเอียดการสั่งซื้อของคุณ ข้อมูลจะได้รับการอัปเดตภายใน 1-2 วันทำการ หลังจากผู้ขายจัดส่งพัสดุแล้ว
1. ไปที่ “ My Orders
2. คลิก “View”

สิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ
คุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อก่อนที่เราหรือผู้จำหน่ายจะแจ้งจัดส่งสินค้าออก หรือมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับสินค้าเมื่อพนักงานส่งสินค้าติดต่อไปโดยไม่ต้องให้เหตุผลใดๆ ในการดำเนินการดังกล่าว

คุณมีสิทธิ์คืนสินค้าได้ภายใน 7 วันสำหรับสินค้าของ Mocowiz นับจากวันที่คุณได้รับสินค้าหรือที่บุคคลที่สามที่คุณแต่งตั้งซึ่งไม่ใช่ผู้ขนส่งเข้าครอบครองผลิตภัณฑ์ที่จัดส่ง หรือขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้จำหน่ายอื่นหากเป็นกรณีสินค้าจากคำสั่งซื้อดังกล่าวเป็นของร้านค้าผู้จำหน่ายบน Mocowiz

เพื่อใช้สิทธิ์ในการคืนสินค้า คุณต้องแจ้งให้เราทราบถึงการตัดสินใจของคุณโดยใช้ข้อความที่ชัดเจน คุณสามารถแจ้งให้เราทราบการตัดสินใจของคุณโดย:

ทางอีเมล์: [email protected]
โดยไปที่หน้านี้ในเว็บไซต์ของเรา: https://www.mocowiz.com/ติดต่อเรา/
ทางโทรศัพท์: (+66)93 535 1030
หน้า My Order
เราจะคืนเงินให้คุณภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่เราได้รับสินค้าที่ส่งคืน เราจะใช้วิธีการชำระเงินแบบเดียวกับที่คุณใช้สำหรับการสั่งซื้อ และคุณจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ สำหรับการชำระเงินคืนดังกล่าว

เงื่อนไขการคืนสินค้า:

เพื่อให้สินค้ามีสิทธิ์ในการส่งคืน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

  • สินค้าได้ถูกส่งมอบในช่วง 7 วันที่ผ่านมา
  • สินค้าอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม
  • สินค้าที่มีความบกพร่องจากตัวสินค้าเอง
  • สินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับที่สั่งซื้อบนหน้าเว็บไซต์ เช่น ได้รับสินค้าผิดสี ผิดไซส์ หรือผิดรูปแบบ

สินค้าดังต่อไปนี้ไม่สามารถส่งคืนได้:

  • สินค้าตามข้อกำหนดของคุณหรือจัดทำขึ้นเฉพาะบุคคลอย่างชัดเจน
  • สินค้าที่มีลักษณะไม่เหมาะสมที่จะส่งคืน เสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว หรือเมื่อวันหมดอายุสิ้นสุดลง
  • สินค้าที่ไม่เหมาะสำหรับการส่งคืนเนื่องจากการป้องกันสุขภาพหรือเหตุผลด้านสุขอนามัย และถูกเปิดผนึกหลังการส่งมอบแล้ว
  • สินค้าซึ่งภายหลังการส่งมอบตามลักษณะแล้ว ปะปนกับรายการอื่นอย่างแยกไม่ออก
  • สินค้าที่ชำรุดหรือแตกหักเสียหายจากการใช้งานของลูกค้า
  • สินค้าที่ได้รับที่มีสีแตกต่างจากหน้าเว็บไซต์เล็กน้อย อันเนื่องมาจากการแสดงผลของอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการส่งคืนสินค้าใด ๆ ที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขการคืนสินค้าข้างต้นตามดุลยพินิจของเรา

สามารถขอคืนเงินได้เฉพาะสินค้าราคาปกติเท่านั้น สินค้าลดราคาไม่สามารถขอคืนเงินได้ การยกเว้นนี้อาจใช้ไม่ได้กับคุณหากไม่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้

การคืนสินค้า
คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงในการคืนสินค้าให้เรา คุณควรส่งสินค้าตามที่อยู่ต่อไปนี้:

125 หมู่ 9 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 ประเทศไทย หรือตามที่อยู่จัดส่งสินค้าคืนของร้านค้านั้นๆ บน Mocowiz

เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อสินค้าที่เสียหายหรือสูญหายในการจัดส่งคืนได้ ดังนั้น เราขอแนะนำบริการขนส่งแบบมีประกันและติดตามได้ เราไม่สามารถคืนเงินได้หากไม่มีการรับสินค้าจริงหรือหลักฐานการส่งคืนที่ได้รับ

ของขวัญ
หากสินค้าถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นของขวัญเมื่อซื้อแล้วส่งถึงคุณโดยตรง คุณจะได้รับเครดิตของขวัญสำหรับมูลค่าการส่งคืนของคุณ เมื่อได้รับสินค้าที่ส่งคืนแล้ว บัตรของขวัญจะถูกส่งถึงคุณทางไปรษณีย์

ติดต่อเรา
หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงินของเรา โปรดติดต่อเรา:

อีเมล์: [email protected]
ที่หน้าเว็บไซต์ของเรา: https://www.mocowiz.com/contact-us/
โทรศัพท์: (+66)93 535 1030