ลงทะเบียนเปิดร้านค้า

ทำไมต้องเปิดร้านค้ากับโมโควิซ?

บริษัทเราตระหนักถึงพฤติกรรมการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของคนไทยนั้นแตกต่างจากประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีระบบ Ecommerce ที่สมบูรณ์แบบและลูกค้ามีความเข้าใจและมั่นใจในการใช้งานซึ่งแตกต่างกับกลุ่มลูกค้าชาวไทยที่มีพฤติกรรมแตกต่างออกไป นี้เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักของมาร์เก็ตเพลสส่วนใหญ่ไม่ว่าจะสัญชาติไทยหรือจากต่างชาติที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จกับการเปิดตลาดในเมืองไทย ทางโมโควิซมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของจุดนี้มาเป็นเวลานาน และได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบทางการตลาดอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าชาวไทยให้ได้มากและตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดพร้อมด้วยทีมงานทางการตลาดที่พร้อมให้ความช่วยเหลือร้านค้าตลอดเวลา เนื่องด้วยความสำเร็จของร้านค้าคือความสำเร็จของเรา จึงมั่นใจได้ว่าร้านค้าบนโมโควิซจะประสบความสำเร็จไปพร้อมกันกับเราได้อย่างหยั่งยืนและมั่นคง

 • ร้านค้าไม่จำเป็นต้องมีความรู้ความชำนาญในการทำโฆษณา หรือการทำตลาด
 • ร้านค้าไม่จำเป็นต้องเสียเวลาและเสียเงินในการโปรโมททำตลาดขายสินค้าเอง (ซึ่งอาจได้กำไรหรือขาดทุน)
 • ร้านค้าสามารถคำนวนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายได้อย่างคงที่แน่นอน

การลงทะเบียนเพื่อเป็นร้านค้าผู้จำหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์โมโควิซ ดอทคอม เพื่อผลประโยชน์ของร้านค้าและความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันร้านค้าจะต้องทำความเข้าใจรายละเอียดและเงื่อนไขการใช้งานดังต่อไปนี้

บริษัทโมโควิซจะไม่มีการคิดค่าเช่าพื้นที่หรือค่าเช่ารายเดือนใดๆ กับร้านค้า โดยร้านค้าจะมีเฉพาะค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าธรรมเนียมการขายก็ต่อเมื่อขายสินค้าได้เท่านั้น ซึ่งรายละเอียดค่าธรรมเนียมการขายต่างๆมีดังต่อไปนี้

ค่าธรรมเนียม

1.ค่าธรรมเนียมต่อการขายของโมโควิซ คิดที่อัตรา 11% ของราคาสินค้า โดยผู้ขายสามารถลงสินค้าได้อย่างไม่จำกัด

2.ค่าธรรมเนียมช่องทางการชำระเงินของลูกค้า

 

ค่าธรรมเนียมช่องทางการชำระเงิน

ค่าธรรมเนียม : บัตร VISA, MasterCard, Japan Credit Bureau, China Unionpay 4% และ บัตร American Express 4.75% และ PayPal 4.75% (ยังไม่รวม Vat 7%) (กรณีที่ใช้ระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิตออนไลน์) และจะไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ หากลูกค้าเลือกวิธีการชำระแบบโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทโมโควิซโดยตรง

 

3.ค่าธรรมเนียมการผ่อนชำระสินค้าที่มีมูลค่าตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป

ค่าดอกเบี้ยการผ่อนชำระ

กรณีที่สินค้าที่มีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาทขึ้นไปลูกค้าสามารถเลือกทำการผ่อนชำระบัตรเครดิตกับธนาคารที่ร่วมรายการได้ตามตารางข้างต้นซึ่งในส่วนของดอกเบี้ยลูกค้าจะเป็นผู้ที่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเอง แต่ในส่วนของลูกค้าที่เลือกผ่อนชำระกับธนาคารกสิกรไทยและเลือกการผ่อนชำระดอกเบี้ย 0% ทางร้านค้าจะต้องเป็นผู้รับภาระในส่วนของดอกเบี้ย 0.8% แทนลูกค้า

การคำนวนดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมกรณีร้านค้าเป็นผู้รับผิดชอบดอกเบี้ย

ตัวอย่าง: [(เงินต้น x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนระยะเวลาแบ่งจ่าย) + (เงินต้น x ค่าธรรมเนียมธนาคาร)] + VAT 7%

 • สินค้าราคา 6,000 บาท แบ่งจ่าย 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 0.8% ต่อเดือน ค่าธรรมเนียมช่องทางการชำระเงิน (MDR) 4% ต่อรายการ

คำนวนดอกเบี้ย

 • ร้านค้าจะได้รับเงิน = 6,000 – (513+VAT 7%)
  = 6,000 – (513+35.91)
  = 6,000 – (548.91)
  = 5,451.09 บาท
 • ส่วนของผู้ถือบัตร ธนาคารจะทำการเรียกเก็บเดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 6  เดือน

การโอนเงินคืนร้านค้า

โมโควิซจะสรุปยอดรายได้ของร้านค้าในแต่ละเดือน แล้วโอนยอดรายได้หลังจากหักค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีของร้านค้าในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

เช่น ร้านค้าของคุณมียอดเงินรายได้เดือนมกราคมเป็นเงิน 10,000 บาท ไทยอีเพย์จะคำนวณค่าธรรมเนียมที่ต้องหักออกประมาณ 400 บาท และคงเหลือเงิน 9,600 บาท ซึ่งยอดเงินนี้จะถูกโอนเข้าบัญชีของร้านค้าในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ (ยังไม่รวม Vat 7%)

การเพิ่มความถี่ในการรับเงินรายได้

โมโควิซได้มีนโยบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง การรับเงินรายได้ร้านค้า กล่าวคือ ร้านค้าที่เข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ สามารถแจ้งขอปรับการรับเงินรายได้เป็นราย 15 วันหรือรายสัปดาห์

 1. ร้านค้าที่ใช้บริการโมโควิซมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
 2. ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฎิเสธการชำระเงินจากลูกค้า (Charge Back)
 3. หากมีรายได้รวมมากกว่า 100,000 บาท/เดือน สามารถขอปรับการรับเงินเป็นราย 15 วันได้
 4. หากมีรายได้รวมมากกว่า 500,000 บาท/เดือน สามารถขอปรับการรับเงินเป็นรายสัปดาห์ได้

กรณีลูกค้าขอคืนหรือเคลมสินค้า

ร้านค้าจะต้องลงรายละเอียดของสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ Mocowiz.com ให้ตรงกับสินค้าที่จะจัดส่งให้ลูกค้าทุกประการ และหากเกิดกรณีลูกค้าขอคืนหรือเคลมสินค้าที่เป็นไปตามเงื่อนไขการคืนสินค้า โมโควิซจะให้ลูกค้าคืนสินค้าไปยังร้านค้าและโมโควิซจะทำการคืนเงินกลับให้ลูกค้าเต็มจำนวน (บางกรณีอาจจะให้ลูกค้าคืนสินค้ากลับมาที่โมโควิซเพื่อตรวจสอบสินค้า)

กรณีลูกค้าปฎิเสธการรับสินค้า

หากลูกค้าปฏิเสธการรับสินค้าแล้วเป็นหน้าที่ของร้านค้าที่จะต้องจัดการกับสินค้าที่ตีกลับและทางโมโควิซจะทำการคืนเงินที่ลูกค้าจ่ายมาก่อนหน้านี้เต็มจำนวน และทางโมโควิซจะคิดค่าปรับตามอัตราค่าธรรมเนียม ข้อ2 และข้อ3 ข้างต้น คือค่าธรรมเนียมช่องทางการชำระเงินของลูกค้า และค่าธรรมเนียมการผ่อนชำระสินค้าที่มีมูลค่าตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป (กรณีลูกค้าเลือกผ่อนชำระ)

กรณีร้านค้าไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้

หากลูกค้าทำรายการสั่งซื้อสินค้าและทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้วแต่ร้านค้าไม่สามารถจัดส่งสินค้าออกให้ลูกค้าได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่ทางโมโควิซจะคิดค่าปรับตามอัตราค่าธรรมเนียม ข้อ2 และข้อ3 ข้างต้น คือค่าธรรมเนียมช่องทางการชำระเงินของลูกค้า และค่าธรรมเนียมการผ่อนชำระสินค้าที่มีมูลค่าตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป (กรณีลูกค้าเลือกผ่อนชำระ)

สินค้าต้องห้าม

สินค้าต้องห้ามที่ห้ามไม่ให้จำหน่ายบน Mocowiz.com เช่นของผิดกฏหมาย ของหนีภาษี สิ่งมีชีวิต สุรา ยาเสพติด อาวุธ หรือสิ่งของที่ผิดต่อหลักศีลธรรมของประเทศ


 

แบบฟอร์มสมัครเปิดร้านค้าบนโมโควิซ ดอทคอม

หากท่านได้ทำการสมัครเปิดร้านค้าบนเว็บไซต์โมโควิซ ดอทคอม ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางบริษัทโมโควิซ จำกัด ถือว่าท่านได้อ่านทำความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขการใช้งานข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เอกสารประกอบการสมัคร:

 1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์รับรอง
 2. หน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารสำหรับรับเงินโอนคืนร้านค้า พร้อมเซ็นต์รับรอง
 3. สำเนาทะเบียนการค้า พร้อมเซ็นต์รับรอง (กรณีเปิดในนามบริษัทหรือนิติบุคคล)

เปิดร้านค้าในนาม:*
ประเภทสินค้าที่ต้องการจำหน่าย:*
ชื่อร้าน(อังกฤษ):*
ประสบการณ์ในการขายสินค้าออนไลน์:*
ชื่อเจ้าของร้าน:*
ที่อยู่ร้าน:*
อีเมล์:*
เบอร์โทรติดต่อ:*
-
รู้จัก Mocowiz.com จากไหน?:
เป้าหมายยอดขายต่อเดือนที่ตั้งไว้:
Agreement*
อัพโหลดไฟล์ภาพ 1.สำเนาบัตรประชาชน และ 2.หน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารสำหรับรับเงินโอนคืนร้านค้า 3.สำเนาทะเบียนการค้า(กรณีเปิดในนามบริษัท)พร้อมเซ็นต์รับรอง: Support jpg, jpeg, png, gif, doc, docx, xls, xlsx ขนาดไม่เกิน 2MB*

Contact:
Email: Seller@mocowiz.com
Tel: 098-949-1271
Line: @mocowiz
Facebook: https://www.facebook.com/MocowizSeller/